Kehaline harjutus

Kehaline harjutus palliga

Kehalise aktiivsuse olulisus

Terapeutilisel harjutusel on fundamentaalne tähtsus parandamaks organismi funktsionaalsust või taastada vigastuseelne seisund. Terapeutilised harjutused sisaldavad tegevusi või tehnikaid, mis parandavad funktsionaalset ja tervislikku seisundit ning võimaldavad lähtuvalt individuaalsetest ravieesmärkidest saavutada kõrgem funktsionaalne tase igapäevaelus. Samuti aitavad terapeutilised harjutused ennetada või minimaliseerida tulevikus esineda võivaid tegevusvõime- või terviseprobleeme.

Mitmekülgselt kasulik

Terapeutiline harjutus võib olla aeroobne või vastupidavust ja jõudu treeniva suunitlusega, ta arendab tasakaalu, koordinatsiooni, võimaldab venitada lihaseid, suurendab liigesliikuvust, arendab kõnnimehhanisme, sisaldab liigutusmustrite ning inimese põhiasendite ja asendist teise siirdumise, aga ka abivahendi kasutamise treeningut.